No icon

VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ

Vizyon

Her ne sebeple olursa olsun evrensel insani hayat standardının altında kalan bölgelerde faaliyet göstererek, bölge insanının her yönden evrensel insani standartlara ulaşmasını sağlamak.

Misyon

Öncelik sırasına göre savaş bölgeleri, doğal afet bölgeleri, temiz su-asgari gıda kaynaklarına ulaşılamayan yaygın fakirlik olan bölgelerdeki insanlara ulaşmak; hayatın devam edebilmesi için acil ve öncelikli yardımı ulaştırmak, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve sivillerin daha iyi hayat tandardına ulaştırılmasını temin etmek.

Yardım ulaştırılan bölgede yaşanan problemi tanımlamak, değerlendirmek ve bir an evvel normale dönülmesi için gerekli barışçıl, sivil çalışmaları yürütmek ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek.

Barışın temini ve kalıcı olabilmesi için gerek yardım yapılan bölgelerde gerekse yardım gönderen ülkelerde çalışmalar yapmak ve insanlığın ortak değerlerinin daha kuvvetli şekilde fark edilmesi için gayret göstermek.

Yardım faaliyetleri ve dağıtımının organizasyonunda kalıcı kurumlar meydana getirmek ve bütün faaliyetleri insan odaklı yürüterek yardım ulaşan insanların hayatında bir fark yaratmak.

Yorumlar