No icon

BİZ KİMİZ

ILPEACE NASIL DOĞDU

  Derneğimizin bugün kurucu üyeleri olarak bir araya gelen kişiler; farklı zamanlarda yürüttükleri yardım faaliyetlerini zamanla bir araya gelerek birlikte yürütmeye başladı. Şahsi gayretlerle yürütülen nispeten küçük yardımlar, üyelerin güç ve amaç birliği sayesinde etki alanını da büyüterek genişledi.

  İlk olarak Afganistan’daki yoksul bölgelere ulaşan dernek üyelerimiz şahsi gayretlerle Afganistan’ın Türkmen bölgelerine toplanılan kurban bağışlarını ulaştırmaya başladı. 2013 yılından itibaren her yıl kurban kesimleri gerçekleştirildi. Bugüne kadar Afganistan’da Türkmenlere yaklaşık 600 kurban ulaştırıldı. Bunun haricinde Şibirgan bölgesinde yoksul halka dönem dönem ayni ve nakdi yardım yapıldı. Bu dönemde yürütülen yardım faaliyetlerinin kurumsallaşması fikri oluşmaya başladı.

  Takip eden dönemde başlayan Irak ve Suriye’de yaşanan kaos ortamı neticesinde Türkiye yoğun göç alırken gönüllüler; Ankara’nın  yoğun göç almaya başladığı zamanlarda gelen ilk göçmenlere evlerinde sağlık hizmeti vermeye başladı. Dernek bünyesinde görev yapan üyelerimiz bağımsız olarak çeşitli şahsi yardım organizasyonları yaptılar. En nihayetinde Abidinpaşa’da oluşturulan Türkmenevi çatısı altında yardımlar hızla organize bir şekilde yapılmaya başlandı. Türkmenevi çatısı altında yaklaşık iki yıl içerisinde;

- Gelen bütün Türkmenler belirli bir sistemle kayıt altına alındı ve bir veri tabanı oluşturuldu. Bu veri tabanı sayesinde yardımların ihtiyaç sahibi ailelere adil şekilde dağılması, kronik hastaların tespit edilmesi, iş gücünün saptanması vb bilgiler elde edildi. Sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi için bu veri tabanından elde edilen bilgilere göre hareket edildi.

- Devletten sağlık hizmeti alamayan ve hastanelere ancak sağlık turizmi kapsamında müracaatları kabul edilen Türkmenler için bir sağlık merkezi oluşturuldu. İki yıl sonunda sağlık merkezinde kayıtlı olarak yaklaşık 48.000 hasta muayenesi gerçekleştirildi.

- Muayenesi yapılan bütün hastalar için uygun tedavi yöntemleri takip edildi. Hastane ortamında alınması gereken tahlil, görüntüleme vb hizmetler için yardımcı olundu ve hastaların tüm ilaçları Türkmenevi tarafından ücretsiz olarak karşılandı.

- Yaklaşık 1400 kronik hasta için düzenli olarak kullanmak zorunda oldukları ilaçlar temin edildi.

- Afganistan, Irak ve Suriye’den tedavi için Türkiye’ye gelen hastaların muayene ve tedavi işlemlerinde yardımcı olundu.

- Sağlık yardımları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine 36 adet tekerlekli sandalye, 45 adet işitme cihazı, 3 adet protez kol ve bacak, 71 adet gözlük temin edildi.

- Gelen bütün ailelerin barınmaları için ev bulmaları, evlerinin tefrişatı ve kira yardımı konularında yardımcı olundu. Ankara içinde kullanılmayan eşyalarını bağışlamak isteyenlerin eşyaları evlerden alınarak ihtiyaç sahibi Türkmenlerin evlerine taşındı.

- Sürekli bir gelire kavuşmaları için çalışma dönemindeki Türkmenlere yardımcı olundu. Yaklaşık 1200 Türkmene iş temin edildi. Öncelikli çalışabilecek ve mümkün olduğu kadar çok nüfusa bakabilecek kişilere okuma-yazma kursları verildi. Yaklaşık 250 yetişkine latin alfabesi ile okuma yazma öğretildi.

- Okul öncesi çocukların rehabilitasyonu için oluşturulan Türkmenevi Anaokulu’nda yaklaşık 40 çocuğa 15 gönüllü eğitmenle 1 yıl boyunca haftanın 5 günü okul öncesi eğitim verildi.

- Okul dönemindeki yaklaşık 50 çocuğa, 2 sınıfta 4 ayrı branş öğretmeni ile düzenli olarak haftanın 4 günü eğitim verildi.

- Sünnet çağına gelmiş 480 çocuk sünnet edildi.

- Çocuklara ve gençlere yönelik sosyal faaliyetler düzenlendi. Geniş katılımlı 3 futbol turnuvası, Ankara gezileri, sinema-tiyatro etkinlikleri, resim, müzik, konser vb etkinlikler düzenlendi.

- İki yıl Ramazan ayı boyunca her aileye gıda yardımı yapıldı. Hayırseverlerin ayni ve nakdi yardımları oluşturulan veri tabanındaki kayıt ve sıraya göre adil şekilde dağıtıldı.

- İki yıl kurban bayramında Ankara, Afganistan, Suriye ve Irak olmak üzere Türkmenevi’ne gönderilen kurbanlar çeşitli bölgelerde kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Faaliyetler video ile kayıt altına alınarak bağış sahiplerine bilgi verildi. 

- Halep’te yaşanan savaş sürecinde savaştan etkilenen sivil insanların yaşam şartlarını koruyabilmek için ayni ve nakdi yardımlar toplanarak Halep’e ulaştırıldı. Halep’te yapılan yardım dağıtımları video ile kayıt edilerek bağışçılara ulaştırıldı.

- Eğitimi kesintiye uğrama riski olan muhtelif sayıda öğrenciye eğitimini devam ettirebileceği ölçüde burs sağlandı.

  • Savaş bölgelerinde yaşanan insanlık dramı ve Türkiye’de bulunan mültecilerin sorunlarını anlatmak için, Ankara başta olmak üzere Eskişehir, Niğde, Konya, Adana, Trabzon, Sinop, Kastamonu gibi Türkiye’nin çeşitli illerinde konferanslar düzenlendi.

  • Mülteci sorunlarını anlatmak için parlamentoda bulunan siyasi partilere ve çeşitli ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme notları gönderildi.

  Türkmenevi çatısı altında yapılan hizmetlerin aynen devam etmesi için oluşturulan yapı bütün bilgi, tecrübe ve veri tabanı ile birlikte ilgili arkadaşlara devredilmiştir.

  Yakın bölgemizde ve bizzat Türkiye’de yaşanan dramlara müdahale edebilmek ve yapılacak yardım faaliyetleri ile bu bölgelerdeki insanların hayatlarında gözle görülen değişimler yapabilmek için yol arkadaşlarımızla yeni bir dernek kurma kararı aldık. Uluslararası Yaşam ve Barış Derneği bu şekilde doğdu.

  Dernek olarak amacımız; başta Suriye, Irak ve Afganistan olmak üzere uluslararası standartlarda yardım organizasyonları yapmak ve kalıcı kurumlar ortaya çıkarmaktır.

Yorumlar