İLPEACE Uluslararası Yaşam ve Barış Derneği
ILPEACE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Friday, 02 Mar 2018 12:00 pm
İLPEACE Uluslararası Yaşam ve Barış Derneği

İLPEACE Uluslararası Yaşam ve Barış Derneği

03 Şubat 2018 tarihinde ILPEACE dernek merkezimizde Iraklı lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileriyle "Göç ve Sığınmacılar" konulu toplantı düzenlendi. Gerçekleşen toplantımızda Türkiye'de Iraklı sığınmacıların problemleri ve öğrencilerin eğitim sorunları üzerinde duruldu. Irak ve Türkiye'de yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Çalışmalarımız devam edecektir.